big draftetdap

Janë përgatitur draftet e para të akteve nënligjore të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”,drafte të cilat mund t'i gjeni në linkun e mëposhtëm.

Kliko Këtu-Draftet

Nëpërmjet faqes zyrtare të Administratës Publike (www.pad.gov.al) ju mund të dërgoni sugjerimet tuaja.